top of page

 

 

Gesprekken tussen ouders en school lopen vaak uit op nog meer oefenen, nog meer herhalen...je kind wordt onrustig, of haakt in de klas af waardoor hij zich verveelt.

 

 

Na telefonisch contact, waarin we de hulpvraag duidelijk krijgen, maken we vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek zal een half uur duren waarin ik uitleg wat mijn werkwijze is en wat de kernvisiemethode globaal inhoudt.

 

Wanneer we beiden het gevoel hebben dat de methode geschikt zal zijn voor je kind,  kunnen we een afspraak maken voor de eerste sessie. Deze zal ongeveer een uur duren.

Deze sessie kan fysiek met in acht neming van de coronamaatregelen, maar je kan ook kiezen om de sessie online te doen.

 

In de eerste sessie maken we een start en leggen we de basis voor het verder te bewandelen traject.

In de 3 weken, die dan volgen, ga je, samen met je kind, thuis 15 minuten per dag oefenen.

Dit zal vaak voorbij zijn voordat je kind er erg in heeft. Zeker als je kind merkt dat het werkt, het zelfvertrouwen van je kind zal groeien.

De driehoek relatie cliënt-ouder-coach is belangrijk, als een van deze drie wegvalt zal het niet werken. Daarom vinden wij, als kernvisiecoaches het noodzakelijk dat de ouder bij de sessie aanwezig is. 

 

Contact met school wordt grotendeels door de ouders gedaan. Mocht de leerkracht vragen hebben kunnen ze altijd contact opnemen.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen: 

 

• Basistechniek (altijd)

• alfabet,

• lezen,

• spelling,

• lange klank / korte klank,

• twee tekenklanken (eu, au, ou, etc.),

• tegenwoordige, verleden en voltooide tijd

• cijfers,

• automatiseren rekensommen en toepassen,

• automatiseren tafels en toepassen,

• klokkijken,

• topografie,

• leren van grote teksten: mindmap

Daarnaast kunnen er ook belemmerende overtuigingen zijn die het leren in de weg kunnen staan. Deze dienen dan eerst aandacht te krijgen voordat we verder kunnen, hoewel je vaak het zelfvertrouwen al ziet groeien naarmate ze doorkrijgen dat ze gewoon anders denken.

Soms komt het voor dat het kind eerst een aantal sessie nodig heeft om weer tot leren te komen. Dan zal ik dat bespreken en een plan van aanpak doorspreken. 

bottom of page