top of page
thumbnail_IMG_4363.jpg

Een kei in begrijpend lezen worden

 

 

Een kei in begrijpend lezen worden? Dan is de traini​ng "Alle teksten de baas" de training!

 

Door 6 simpele stappen te volgen krijgt uw kind overzicht en inzicht in teksten.

Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m 1e klas Voortgezet Onderwijs.

Wist u dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van de schoolcarrière?

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat.

Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

 

Andere vakken

Ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel begrijpend lezen!

En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

De training wordt zowel individueel als in een groep gegeven. 

Logo gecertificeerd trainer.jpg
bottom of page