Kernvisie methode


Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen problemen hebben om mee te komen op school. Deze problemen vertalen zich als automatiseringsproblemen, lees- en spellingproblemen, rekenproblemen.

De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand op school die deze kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratie stoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’). Dit gaat vaak hand-in-hand met sociaal- emotionele problemen en/of gedragsproblemen

 

Via de kernvisie methode leert je kind gebruik te maken van zijn visuele leerstijl en zijn talenten te benutten. Omdat je kind al zo denkt gaat dat op een natuurlijke manier. Ze leren de lesstof via hun eigen leerstijl op te slaan en om het op elk moment terug te kunnen halen.

Wij zien veel kinderen die al een dyslexieverklaring hebben en een langdurig traject hebben doorlopen maar waarbij het resultaat uitbleef. Logisch als je steeds onderwijs geeft op dezelfde manier, een manier die niet bij hun leerstijl past.

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand).

We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen.

De kinderen waar we hier over spreken hebben een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden (ook wel beelddenken genoemd) én met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze kinderen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijken we naar onze hersenen, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft.

 

Links zit onze ratio, zoals het beredeneren,

tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes,

logica en details.

 

De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel.

 

Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Wat is hier nu aan de hand?

 

De kinderen die op deze manier vastlopen op school hebben vaak één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechter hersenhelft te denken.

Dit betekent dat zij visueel en gevoelsmatig zijn ingesteld. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

 

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linker hersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld.

Je kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert; school zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord en werkt deze methodiek niet. Dus deze kinderen moeten de lesstof eigenlijk op een andere manier aangeboden krijgen. 

 

Deze rechtsgeoriënteerde kinderen zijn in staat woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten.

 

 

Doel van de kernvisie methode

 

De Kernvisiemethode laat een kind op een natuurlijke manier leren vanuit zijn eigen leerstijl, vanuit zijn eigen kracht, dus van dat wat het kind wél goed kan.
De kinderen kunnen vaak prima aangeven wat er in hun hoofd gebeurt en hoe ze geholpen kunnen worden. Samen met het kind en ouders worden haalbare doelen gesteld: concreet, positief en toekomstgericht.

 

De Kernvisie methode stelt het kind in staat om het woordbeeld direct in het lange termijn-geheugen te plaatsen en blijvend te reproduceren.  Deze ‘techniek’ kan het kind vervolgens ook inzetten bij het leren van o.a. spelling, rekenen (te denken valt aan de sommen t/m 20 of de tafels) topgrafie, een andere taal.


 

Het resultaat hiervan is dat je kind weer plezier krijgt in leren, het zelfvertrouwen groeit en het kind gaat weer met meer plezier naar school.

e3487178d40650e5fc4af878798d68da.jpg