top of page

Hoogbegaafdheid

 

Ik begeleid kinderen in het "zijn" en geef ouders advies in de stappen die ze kunnen nemen om te zorgen dat hun kinderen zich fijn voelen op school.

 

Veel kinderen die hoogbegaafd zijn denken en leren op een andere manier. Dat is waarom het automatiseren ogenschijnlijk ook een uitdaging is. Ik zeg ogenschijnlijk omdat het dichtknopen van een blouse prima gaat. Traplopen zal ook geen probleem opleveren. Automatiseren lukt dus wel maar niet op het gebied van rekenen en spelling. Dit komt dus doordat ze vaak een voorkeur hebben voor een visuele, creatieve leerstijl. Het botst vaak hoe de leerstof wordt aangeboden op school. 

De frustratie bouwt zich dan gauw op, ze voelen dat ze prima mee kunnen komen maar ergens lukt het nog niet.  Tijdens de sessies laat ik ze weer landen bij zichzelf door middel van gebruik te maken van verschillende methodes, waaronder de gevoelsverkenner en de kernvisiemethode.

Tijdens de sessies gebruik ik regelmatig de gevoelsverkenner. Kinderen die hoogbegaafd zijn, "zitten" vaak heel erg in hun hoofd. Ze komen moeilijk bij hun gevoel. 

Veel hoogbegaafde kinderen hebben moeite met automatiseren. Althans, dat denken de ouders vaak. Maar de knopen van een blouse dichtmaken lukt toch wel? Automatiseren llukt hun wel maar op hun eigen unieke manier. Via de verschillende methodes ruimt de leerling de hiaten op.

Zit je kind er tegenop om (weer) naar school te gaan? Ik begeleid kinderen ook op school. Zowel in de klas als buiten de klas.

bottom of page