Tarieven

Mogelijkheid voor vergoeding vanuit de jeugdzorg, afhankelijk per gemeente

Bovenvermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW, mits er een relatie bestaat tussen de Remedial Teaching/ coaching en het basis- of voortgezet onderwijs.