top of page
little-girl-2516578_1920.jpg
Effecten van thuisonderwijs

Een verrassend en positief gegeven van het thuisonderwijs van de afgelopen periode is zonder twijfel dat veel kinderen heel goed hebben kunnen presteren in hun thuisomgeving; geheel op eigen wijze, zonder druk en prikkels vanuit de schoolomgeving en samen met hun ouders. Bovendien hebben ouders ook een goed inkijkje kunnen krijgen in het leren en presteren van hun kinderen. Waar het goed gaat, maar ook daar waar het blokkeert of stagneert. ⠀

Deze extra kennis geeft ouders nu ook de mogelijkheid om precies aan te geven waar er nog extra aandacht naar toe zou moeten gaan. Waar puntjes op de i gezet moeten worden. Liefst nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De Kernvisie summer school opent tijdens de schoolvakantie online haar deuren voor ouders en kinderen die dit willen! ⠀

Als kinderen de aansluiting met de lesstof missen, komt dit vaak omdat zij een voorkeur hebben voor een visuele- en gevoelsmatige aanpak. Deze ondersteuning en inzichten zijn er vaak nog niet op school. Ook wordt hen niet geleerd naar hun individuele leerbehoefte te kijken. De kracht van de Kernvisie methode ligt er juist in deze kinderen inzichten mee te geven en nieuwe leergereedschappen aan te reiken die ze zèlf in kunnen zetten zodat het eigen leerproces gemakkelijker verloopt. ⠀

De Kernvisie summer school start vanaf 6 juli en is een verkort maatwerk traject van 4 online sessies van een uur. We concentreren ons op een paar belangrijke peilers: het aanleren van de techniek van de methode, automatiseringsproblematiek rondom spelling en rekenen en het welbevinden. De studiebelasting voor het kind is minimaal; iedere dag een kwartiertje oefenen. Tussen iedere sessie zit een periode van drie weken en we werken altijd met de belangrijke driehoek van coach, kind en ouder. ⠀

Aan het einde van deze Kernvisie summer school heeft het kind inzicht gekregen rondom het eigen leren en kan dit ook zelf toepassen. Zo kan er een ontspannen en zelfverzekerde start van een nieuw schooljaar gemaakt worden.⠀

 
Praktisch
  • De kosten bedragen € 295 te betalen bij aanvang van het traject.

  • Na ontvangst van betaling kan er gestart worden en wordt ook het boek Krachtig anders leren van Wim Bouman toegestuurd.

kids-1093758_640.jpg
Kinderpraktijk Gelukkig wijzer

Van leerprobleem naar leerplezier

bottom of page