Sociaal - Emotioneel

Hoe vaak ik niet heb gedacht dat een van mijn kinderen fysiek wat mankeerde vroeger. Mijn middelste had regelmatige klachten als buikpijn, erg moe zijn, niet naar school willen.

Veel kinderen die bij mij in de praktijk komen hebben vaak al een traject achter de rug. Dat kan binnen school zijn maar ook buiten school. Te denken valt aan een begeleiding van een remedial teacher, of aan een dyslexietraining wat niet het beoogde resultaat heeft gegeven. Dit doet wat met je zelfvertrouwen. Kinderen kunnen blokkeren, ook als ze voor het eerst bij mij komen. Geef ze eens ongelijk.....weer iemand die denkt ze te kunnen helpen! 

In de tweede sessie kan ik gebruik maken van het COACHEE!® spel' Dit spel is praktisch, veelzijdig, speels en creatief. Ik zet dit spel in bij het coachen en begeleiden van kinderen. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over je kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij je kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.

Coachen van kinderen op basis van de Kindercoachmethode COACHEE!

Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching gaat ook weer op een geheel eigen wijze. 

C oncrete en praktische werkwijze
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag
C ombinatie van diverse werkvormen.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten staan voorop.